ANFRA Daniel Roszczenko z siedzibą przy ul. Zegrzyńska 11, 05-110 Jabłonna szanują prawa do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantują Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 • Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego, a przede wszystkim:

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,

 • Jakie dane przetwarzamy oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną,

 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,

 • Jak długo przetwarzamy dane,

 • Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,

 • Komu udostępniamy daneDefinicje

Administrator – ANFRA Daniel Roszczenko z siedzibą przy ul. Zegrzyńska 11, 05-110 Jabłonna,

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Pliki cookies - to rodzaj niewielkich informacji - danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych. 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep Internetowy – sklep internetowy anfra-okucia.pl prowadzony przez Administratora pod adresem Anfra Daniel Roszczenko, ul. Zegrzyńska 11, 05-110 Jabłonna.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANFRA Daniel Roszczenko z siedzibą przy ul. Zegrzyńska 11, 05-110 Jabłonna, NIP: 5311554430, z którego sklepu internetowego korzystasz.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ANFRA Daniel Roszczenko z siedzibą przy ul. Zegrzyńska 11, 05-110 Jabłonna,

 • przez e-mail: sklep@anfra-okucia.pl

Jakie dane przetwarzamy ?


Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia RODO.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie:

 1. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: Konto Klienta (obejmującej w szczególności umożliwienie korzystania z funkcjonalności takich jak składanie zamówień, dokonywanie płatności, zarządzenie swoim kontem, rozwiązywanie problemów technicznych, obsługę zamówień kierowanych do obsługi Sklepu), Formularz Zamówień,

 2. umów sprzedaży zawartych w ramach Sklepu,

 3. rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń z tytułu rękojmi - w związku z zawarciem i wykonaniem powyższych umów.

 1. Jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jak zbieramy dane?

 • Imię i nazwisko;

 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu;

 • W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP,

 • Pliki cookies.

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo żądania sprostowania danych

 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora). Przeprowadziliśmy testy równowagi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które realizujemy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wskazane powyżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat testów równowagi – skontaktuj się z nami.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):

 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres: biuro@anfra-okucia.pl.Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie kurierskiej, poczcie polskiej itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o twojej sesji,

 • statystycznym co pozwala nam rozwijać sklep internetowy, a zwłaszcza świadczone usługi,

 • udostępniania funkcji sklepu, w tym możliwości korzystania z naszych usług,

 • prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania sklepu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
– Firefox,
– Chrome,
– Safari,
– Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym sklepie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze sklepu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodano do porównania.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.